17/5 Folkrace på Hokabanan. Stefans premiärtävling är avklarad.